ابزارها

گروه را ملاقات کن

تیم ما متشکل از متخصصین با رضایت و انگیزه است که همه کارشناسان در زمینه خود هستند. با سالها تجربه در صنعت، آنها تخصص خود را برای ارائه خدمات جامع و درجه اول به مشتریان خود دارند.

پیت هادسون

پیت این شرکت را در سال 1989 تاسیس کرد و مدیر کل ما است. پس از گذراندن این صنعت در بیش از سه دهه، دانش کارشناسانش به هیچ وجه در رتبه دوم قرار نگرفته است.

سوفی والترز

سوفی عضو تیم ما در خدمت طولانی ترین است و مدت کوتاهی پس از آن تاسیس شد. به عنوان مدیر بازاریابی ما، او مسئول ترویج خدمات ما است.

حداکثر فرانسیس

حداکثر شروع به کار با ما به عنوان کارآموز در حالی که او هنوز در کالج بود و از آن زمان راه خود را به صفوف کار کرده است. سال گذشته او به مدیر پروژه ارشد ارتقا یافت.
Share by: